Kredyty hipoteczne – czy składać wnioski?

Kredyty hipoteczne – czy składać wnioski?

Obecnie panująca sytuacja pandemii w Polsce ale i na świecie dotyka również  instytucje finansowe w tym banki. Kryzys z roku 2008r. był kryzysem instytucji finansowych, ten z kolei z realnej może przerodzić się w kryzys finansowy. Wiele zależeć będzie o tego jak długo potrwa i jak będzie głęboki.

Otrzymujemy od was szereg  pytań związanych z sytuacją i jej rozwojem. Podzieliłbym je na pytania:

– dotyczące bieżących, toczących się, już złożonych  w bankach wniosków kredytowych i

– pytań związanych z przyszłością rynku , pytań tych z was którzy planowali dopiero teraz wziąć kredyt

Mam złożony wniosek o Kredyt hipoteczny – co dalej?

Wnioski które zostały już złożone i zarejestrowane w bankach idą i są analizowane na warunkach obowiązujących w dacie złożenia. Czasy z wiadomych względów niestety się wydłużyły ale decyzje kredytowe są wydawane, umowy generowane i podpisywane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i uruchamiane. Banki dostosowały procedury do panującej sytuacji dając np. możliwość złożenia wniosku o wpis hipoteki poprzez poświadczenie nadania dokumentów za poświadczeniem odbioru lub za pośrednictwem notariusza. Wprowadzone procedury w szczególności umożliwiły złożenie wniosków do sądów osobom które wzięły Kredyt hipoteczny na budowę  domu czy Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie.  Podpisywanie umów kredytowych odbywa się po umówieniu spotkań w godzinach funkcjonowania banku, bez naszej przy was obecności zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

Chcieliśmy wziąć Kredyt na mieszkanie- co dalej?

Banki zareagowały na pogorszającą się sytuacje na rynku zaostrzając kryteria przyznawania kredytów. Analizują ryzyko kredytowe i bieżącą sytuacje z jaką wcześniej nie miały do czynienia. Sytuacja jest dynamiczna i widać to w decyzjach jakie banki podejmują.

Odpowiadając na pytanie czy teraz mam składać wniosek o Kredyt hipoteczny– odpowiadamy : wstrzymajmy się do czasu uspokojenia sytuacji. Oczywiście trudno odpowiedzieć na pytanie kiedy nastąpi pełen powrót do normalnego funkcjonowania rynku. Pamiętajmy, że z rynkiem mieszkaniowym związane nie są tylko i wyłącznie banki, ale też: rzeczoznawcy majątkowi, sądy, urzędy, kierownicy budów, firmy budowlane, księgowości firm w których pracujecie, developerzy i ich działy administracyjne.  Gromadzenie wniosków kredytowych staje się w tej sytuacji mocno utrudnione.

Poza tym banki już wprowadziły dużo wyższe kryteria poprzez np. konieczność wniesienia wyższego wkładu własnego o 10%. To dla wielu z was już będzie barierą trudną do spełnienia. Uwzględnić należy równie możliwość zaniżania wartości przez bank nabywanych nieruchomości, a to ze względu na możliwość spadku ich cen.  Niektóre banki przestały akceptować określone źródła dochodu jak np. umowy zlecenia, o dzieło czy umowy o pracę zawarte na czas określony. Podniosły też poprzeczkę scoringu czyli ocenę punktową, która decyduje o udzieleniu kredytu.  Z bardziej restrykcyjną polityką kredytową muszą się liczyć także ci z was którzy aktualnie prowadza działalność gospodarczą bez względu na formę i rodzaj opodatkowania.

Już te wymogi powodują że wasze wnioski niestety ale nie będą spełniać obowiązujących, nowych reguł.   Są branże takie jak np.. farmaceutyczna, usług księgowych, medycznych które nie załamały się podczas kryzysu i te wnioski będą mogły liczyć na realizację oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków. Z pewnością na lepszą ocenę banków będą mogły liczyć wnioski kredytowe składające się z różnych źródeł dochodu należących do tych branż które banki przyjęły do niższej kwalifikacji ryzyka. Wnioskowanie zatem o Kredyt mieszkaniowy będzie nadal możliwy, ale już z pewnością nieco trudniejszy.

Jeżeli macie podpisane umowy przedwstępne to radzimy przesunąć terminy do przeniesienia własności i płatności na późniejsze, z opcją dalszego aneksowania.

Sytuacja z pewnością w najbliższych tygodniach nie będzie łatwa, jednak wierzymy że tak jak w kryzysie finansowym 2008r. rynek mieszkaniowy szybko wróci do dawnej dobrej kondycji.

O zmieniającej się dynamicznie sytuacji z pewnością jeszcze pisać będziemy.

Masz pytania – napisz odpowiem.

Jacek Głazik

Dodaj komentarz

Zamknij